تبلیغات
ایلیا - مابعدالطبیعه
مابعدالطبیعه | فلسفی ,

کلمه مابعداطبیعه ماخوذ از عبارت یونانی meta taphysika  می باشد که به بررسی اصل وجود و هستی می پردازد. ماخذ این اصطلاح نیز به قرن اول پیش از میلاد بر میگردد بدین صورت که نخست یکی از دوستدارن فلسفهء ارسطو بنام « آندرونیکوس رد سیائی » که در قرن اول پیش از میلاد می زیسته نسخه ای از مجموع آثار ارسطو برای خود گردآوری می کرده مباحثی را که به ایت موضوع تعلق داشت بعد از مباحثی که موضوع آنها عبارت از (طبیعت) بود، آورده است و بدین جهت سر فصل این قسمت از فلسفهء ارسطو را عنوان یونانی (متافوسیکا) یعنی بعدالطبیعات قرار داده است. لذا با مراجعه به این نسخه نوشته های ارسطو ست که این عنوان با حذف حرف تعریف یونانی «تا» و مزج دو کلمه یونانی متا(بعد) و فوسیکا0طبیعت9 به صورت تازه متافوسیکا در آمده و به معنی فلسفه اولی اطلاق و استعمال شده است. در فلسفه قرون وسطی و فلسفه جدید ،«مابعدالطبیعه» را به معنای علم به اشیائی که ورای طبیعت ، یعنی مجرد از طبیعت هستند و اعتبار و حقیقت ذاتی تر نسبت به اشیاء دارند، مراد کرده اند.

مابعدالطبیعه در قرون 18 و 19 میلادی به نحوی عام استفاده می شده به طوری که مسائلی در مورد واقعیت عالم خارج ، وجود دیگر اذهان بشری، امکان حصول معرفت مقدم بر تجربه ، همچنین ماهیت احساس، حافظه، تجرید، یا انتزاع و غیره را در بر می گرفت . جریان اصلی مابعد الطبیعه در قرن 19 و اوایل قرن 20 ایده آلیستی بود. فی الواقع در قرن 19 بیشتر تحت تاثیر فلسفه ایده آلیسم آلمانیف به ویژه هگل ، به طور کلی به معنای یک جهان شناسی ایده آلیستی بود که مغایر و حتی مقابل فرضیات مکانیکی و مادی ادعا شده در علوم بود.

اما برای بیانی دقیق و ملموس از مابعدالطبیعه بایست به این نکته اشاره کرد که ما بعد الطبیعه بخش اصلی فلسفه را تشکیل می دهد که می خواهد کلی ترین و عام ترین مسائلی را که در مورد هر چیزی می توان بیان کرد تعقیب کند، مسائلی چون ثبات و تغییر ، مکان ، زمان، علیت، قوه و فعل، جوهر ، وحدت و کثرت و غیره....

توضیح:[ ایده آلیسم نظریه ای است که بر مبنای آن حقیقت عبارت است از اندیشه ها و آگاهی]  


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 9 فروردین 1385 و ساعت 08:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: