تبلیغات
ایلیا - مختصری از فمینیسم
مختصری از فمینیسم | جامعه شناسی ,

فمینیسم رویكردی است كه سخت ترین انتقادها را نسبت به این ادعای جامعه شناسی ِ مرسوم و جاافتاده كه حقیقت عام یا همه شمول را در نظر دارد، روا داشته است. اینان می گویند كه جامعه شناسی در تبیین هایش، از دولت رفاه گرفته تا رسانه ها، فقط و فقط به باز تولید این تصور می پردازد كه مناسبات جنسیّتی ِ  موجود "طبیعی" است و زنان نقش های اجتماعی درخور و مناسبشان را ایفا می كنند. گفتارو نگاه جامعه شناسی همواره مردانه بوده است، و دل نگرانی های مربوط به كارنیز،تا آنجا كه كاری به كار كاردرخانه نداشته است،مردانه بود.

در تعریف فمینیسم می توان این گونه گفت كه : نگرشی انتقادی به جامعه بر اساس باور به وجود ِ نابرابری میان زن و مرد در نقش ها و پیش فرضهائی كه جامعه برای هریك قائل می شود. یا ، اگر بخواهیم از جنبهء دیگر به آن نگاه كنیم ، زنان خواهان برابری در بدست آوردن ِ امكان تحصیل، كسب شغل، درآمد، شركت در سیاست و قدرت هستند. از لحاظ جامعه شناسی این یك واقعیت است كه زنان برای نخست وزیر شدن، پزشك یا وكیل شدن بخت و امكان ِ بسیار كمتری از مردان دارند. 


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 17 فروردین 1387 و ساعت 11:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: