تبلیغات
ایلیا - نیایش های دکتر شریعتی
نیایش های دکتر شریعتی | دینی ,

نیایش( دكتر شریعتی)

خدایا: به ماتریالیست ها بگو كه انسان درختی كه، ناخودآگاه، در طبیعت، تاریخ و جامعه می روید نیست.

خدایا: به جامعه ام بیاموز كه تنها راه بسوی تو، از زمین می گذرد، اما به من بیراهه ای میانبر را نشان بده.

خدایا: به مذهبی ها بفهمان كه : آدم از خاك است، بگو كه: یك پدیده مادی نیز به همان اندازه خدا را معنی می كند كه یك پدیدهء غیبی، در دنیا همان اندازه خدا وجود دارد كه در آخرت.

و مذهب اگر پیش از مرگ بكار نیاید، پس از مرگ به هیچ كار نخواهد آمد.

خدایا: كافر كیست؟ مسلمان كیست؟ شیعه كیست؟ سنی كیست؟ مرزهای درست هر كدام كدام است؟

من آرزو می كنم كه روزی سطح شعور و شناخت مذهبی، در این تنها كشور شیعهء جهان، به جائی برسد كه سخنگوی رسمی مذهب ما فاطمه را آنچنان كه سلیمان كتانی – طبیب مسیحی – شناسانده است، و علی را آنچنان كه دكتر جورج جرداق – طبیب مسیحی – توصیف می كند و اهل بیت را، آنچنان كه ماسینیون كاتولیك تحقیق كرده است و ابوذر غفاری را آنچنان كه جودة السحار نوشته است و حتی قرآن را آنچنان كه بلاشر – كشیش رسمی كلیسا- ترجمه نموده است و پیغمبر ما را آنچنان كه ردنسن- محقق یهودی- می بیند، بفهمد و ملت شیعه و محبان اهل بیت و متولیان  رسمی "ولایت" و مدعیان مذهب حقهء جعفری روزی بتوانند به ترجمهء آثار این كفار رسمی توفیق یابند.


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 17 فروردین 1387 و ساعت 11:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: