تبلیغات
ایلیا - اصطلاحات سیاسی
اصطلاحات سیاسی | جامعه شناسی ,

آنارشیسم یا سروری ستیزی:

جنبش سیاسی و نظریه ای كه هوادار بر افتادن هر گونه دولت و نشستن انجمنهای آزاد و همیاری داوطلبانهء افراد و گروهها به جای هر شكلی از دولت است.

آنارشیسم قوانین دولت ها را سرچشمهء تجاوز و خاستگاه همهء بدیهای اجتماعی می داند،و به این دلیل خواستار از میان رفتن همهء دولتهاست.

اینان بر خلاف آنچه معروف است،آشوبخواه یا «هرج و مرج طلب» نیستند و جامعهء بی سامان نمی خواهند، بلكه به نظامی می اندیشند كه بر اثر همكاری آزادانه پدید آمده باشد، كه بهترین شكل آن، از نظر ایشان،ایجاد گروههای خود گردان است.زیرا آنارشیستها انسان را بذات اجتماعی می انگارند.

آنارشیستها در حالی كه در گسترش نظریهء «بگذار بكنند» بر همهء جنبه های فعالیت بشر همرای هستند،در همه چیز با هم یك زبان نیستند و به آنارشیستهای بهبودخواه،كمونیست و فرد باور تقسیم می شوند.پیروانشان چند دسته اند:یكی،پیروان پرودن،آنارشیست فرانسوی،كه خواهان تغییر دادن آرام جامعه بود؛دستهء دوم ،پیروان بلانكی كه خواهان به چنگ آوردن قدرت با زور بود و دستهء آخر پیروان باكونین آنارشیست روس و «پدر آنارشیست جدید»، كه راه بلانكی را ادامه داد.

آنارشیستها همگی در برافكندن هر نوع دولت همرایند و دموكراسی را نیز استبداد اكثریت می دانند كه شر آن كمی كمتر از استبداد سلطنتی است.


نوشته شده توسط محسن کفاش در جمعه 2 شهریور 1386 و ساعت 08:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: