تبلیغات
ایلیا - اصطلاحات سیاسی
اصطلاحات سیاسی | جامعه شناسی ,

استراتژی:

در زبان یونانی به معنای سرداری یا سپهسالار اما در اصل اصطلاحی ست نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبه رو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همهء امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. چنانکه بسیج و همهء نیروهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به هدف دراز مدت ملی،مثلاً،صنعتی کردن کشور یا رساندن سطح رفاه و قدرت ملی به مرز نهاده شده را یک استراتژی می توان نامید. بنابراین استراتژی برابر با روشی کلی برای رسانیدن به هدفی کلی است.

ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت.روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک گویند.


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 15 اردیبهشت 1386 و ساعت 10:05 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: