تبلیغات
ایلیا - نیایش های دکتر شریعتی
نیایش های دکتر شریعتی | فلسفی ,

قسمت چهارم:

خدایا:جامعه ام را از بیماری تصوف و معنویت زدگی شفا بخش،تا به زندگی و واقعیت بازگردد،و مرا از ابتذال زندگی و بیماری واقعیت زدگی نجات بخش،تا به آزادی عرفانی و کمال معنوی برسم.

خدایا:به روشنفکرانی که اقتصاد را "اصل" می دانند،بیاموزکه:اقتصاد هدف نیست، و به مذهبی ها که "کمال" را هدف می دانند،بیاموز که:اقتصاد هم "اصل" است.

خدایا:این آیه را بر زبان داستایوسکی رانده ای،یر دلهای روشنفکران فرود آر که:"اگر خدا نباشد،همه چیز مجاز است" جهان فاقد معنی و زندگی فاقد هدف و انسان پوچ است،و انسان فاقد معنی ، فاقد مسئولیت نیز هست.

خدایا:در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند،مرا با "نداشتن" و "نخواستن"،روئین تن کن.

خدایا:به هر که دوست می داری بیاموز که:عشق از زندگی کردن بهتر است،و به هر که دوست تر می داری،بچشان که:دوست داشتن از عشق برتر است!

خدایا:به من توفیق تلاش در شکست؛صبر در نومیدی؛رفتن بی همراه؛جهاد بی سلاح؛کار بی پاداش؛فداکاری در سکوت؛دین بی دنیا؛مذهب بی عوام؛عظمت بی نام؛خدمت بی نان؛ایمان بی ریا؛خوبی بی نمود؛گستاخی بی خامی؛مناعت بی غرور؛عشق بی هوس؛تنهائی در انبوه جمعیت؛دوست داشتن بی آنکه دوست بداند؛روزی کن.


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 15 اردیبهشت 1386 و ساعت 10:05 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: