تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبه سیزدهم:

مردم بدانید که یک مسئله از احکام دین از یکی از علماء پرسیده می شود او با رای خود به آن فتوی می دهد و حکم می کند و عین همان مسئله از قاضی دیگری پرسیده می شود او بر خلاف قاضی اول حکم می نماید،آنگاه آن قاضیان خلاف یکدیگر در نزد قاضی القضات که آنها را قاضی قرار داده جمع می شوند و از او تصدیق می خواهند قاضی القضات رای همهء آنان را صحیح و درست می داند و حال آنکه خدای آنها یکی است و پیغمبر آنها یکی است کتاب آنها که قرآن باشد یکی است. پس در یک مسئله اینهمه اختلاف فتوی چیست؟ و تصویب قاضی القضات آن همه اختلاف را از روی چه مبنائی است؟

آیا خداوند سبحان آنها را امر فرمودهکه با یکدیگر به اختلاف فتوی دهند و آنها اطاعت فرمان خداوند را کرده اند؟یا اینکه خداوند آنها را از اختلاف نهی فرموده و آنها معصیت و نافرمانی نموده اند . یا اینکه خداوند متعال دین ناقصی فرستاده و برای تکمیل و اتمام آن از همه آنها کمک و یاری طلبیده؟ ... .(پس علت چسیت؟)

سبب اختلاف قضات همان جهل و نادانی آنها است به کتاب خداوند و سنت رسول اکرم پس اینگونه قضات لیاقت فتوی دادن را ندارند. ضاهر فرآن کریم شگفت آور و نیکو و باطن آن عمیق و ژرف است پس همه کس به اسرار آن پی نمی برد،و عجاعب و غرائب و نکات و اسرار آن پایانی ندارد و زوال نمی پذیرد،و تاریکی ها ی جهل و ظلمت و شبهات جز با قرآن مجید رفع نمی گردد.


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 15 اردیبهشت 1386 و ساعت 10:05 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: