تبلیغات
ایلیا - نیایش های دکتر شریعتی
نیایش های دکتر شریعتی | دینی ,

خدایا: مرا از فقر ترجمه و زبونی نجات بخش تا قالب های ارثی را بشکنم،تا در برابر "قالب ریزی"غرب،بایستم و تا –همچون این ها و آنها- دیگران حرف نزنند و من فقط دهنم را تکان دهم.

خدایا: قناعت،صبر و تحمل را از ملتم بازگیر و به من ارزانی دار.

خدایا: این خرد خورده بین حسابگر مصلحت پرست را که بر دو شاهبال "هجرت"،از "هست" ،و "معراج" به "باشد"م،بند های بیشمار می زند،در زیر گام های این کاروان شعله های بیقرار شوق،که در من شتابان می گذرد،نابود کن!

خدایا: تو را همچون فرزند بزرگ حسین بن علی،سپاس می گزارم که دشمنان مرا از میان احمق ها برگزینی،که چند دشمن ابله، نعمتی است که خداوند تنها به بندگان خاصش عطا می کند.

خدایا: بر اراده،دانش،عصیان،بی نیازی،حیرت،لطافت روح،شهامت و تنهائی ام بیفزای.

خدایا: مرا یاری ده تا جامعه ام را بر پایهء کتاب،ترازو،و آهن استوار کنم، و دلم را از سه سرچشمهء حقیقت،زیبائی و خیر سیراب سازم.


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 10 اردیبهشت 1386 و ساعت 06:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: