تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبه دوازدهم:

بدانید و آگاه باشید که دنیا بسرعت هر چه تمام تر از اهلش رو می گرداند و به شما پشت کرده می گذرد،پس از دنیا باقی نمانده مگر ته مانده ای مانند باقیمانده آب ظرفی که آنرا سرازیر گرفته ریخته باشند. و بدانید و آگاه باشید که آخرت به شما رو آورده و نزدیک شده،و برای هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی است،پس شما از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا،زیرا که به زودی هر فرزندی در قیامت به مادرش ملحق خواهد شد.

و بدانید که امروز روز عمل و کار است حساب و بازخواستی ندارد،و فردای قیامت روز حساب و بازخواست است و موقع عمل و کار در آن نیست پس در دنیا کار آخرت کنید که آنروز آسوده باشید و نیز دنیا سرائی است که فنا و نیستی برای آن مقدر شده است.پس از دنیا کوچ کنید و از بهترین متاع خود که عبادت پروردگارتان با شد توشه بردارید و در آن بیش از اندازه احتیاج خود بطلبید و از آنچه به شما رسیده بیشتر نخواهید.


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 10 اردیبهشت 1386 و ساعت 06:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: