تبلیغات
ایلیا - نیایش
نیایش | دینی ,

نیایش های دکتر شریعتی:

خدایا: اندیشه و احساس مرا در سطحی پائین میاور که زرنگی های حقیر و پستی های نکبت بار و پلید "شبه آدم های اندک" را متوجه شوم ،چه،دوست تر می دارم"بزرگواری گول خور"باشم تا،همچون اینان،کوچکواری گول زن".

خدایا: مرا از چهار زندان بزرگ انسان:"طبیعت"،"تاریخ"،"جامعه" و "خویشتن"، رها کن،تا آنچنان که تو،ای آفریدگار من،مرا آفریده ای – خود آفریدگار خود باشم، نه که – همچون حیوان – خود را با محیط،که محیط را با خود، تطبیق دهم.

خدایا: آتش مقدس "شک" را آنچنان در من بیفروز تا همهء "یقین"هائی را که در من نقش کرده اند،بسوزد.

خدایا: مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطراب های بزرگ،غمهای ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن. لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و درد های عزیز بر جانم ریز.


نوشته شده توسط محسن کفاش در جمعه 31 فروردین 1386 و ساعت 10:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: