تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطیه یازدهم:

بندگان خدا زهد و دل نبستن به دنیا و اعراض از آن کم کردن آرزوهاست ،و سپاسگذاری از نعمتهای حقتعالی است،و اجتناب و دوری از حرام ها است پس هر گاه به این سه چیز دست نیافتند (هر سه راجمع نتواستید بکنید دو چیز را از دست ندهید )

اول - حرام بر صبر شما غلبه نکند یعنی صبر کنید و معصیت خدا را مرتکب نشوید .

دوم -آنکه شکر نعمت های خداوند را که به شما مرحمت فرموده است فراموش نکنید، چه آنکه اگر مخالفت کردید خداوند حجت های پیدا و روشن ( یعنی پیامبران وعقول که : ان الله علی الناس حجتین حجته ظاهره وحجته باطنه اما الحجه الظاهره فا النبیا و الرسل و اما الحجته الباطنه فالعقول) وکتاب های آسمانی که آشکار و هویدا است جای عذری برای عذاب کردن (در صورت مخالفت)باقی نگذاشته است و شما در سرائی زندگانی می کنید که اول آن رنج و تعب آخر و پایان آن فنا و نیستی است  در حلال آن حساب و در حرام آن عقاب است یعین در دنیا اگر از راه حرام چیزی بدست آورید در قیامت حساب آن را از شما می رسند ، و اگر از راه حرام در دنیا چیزی چیزی کسب کردید در قیامت بعذاب گرفتار خواهید شد .دنیا داری است که هر کس در آن غنی و بی نیاز گردید در فتنه و بلا افتد،و هر کس که در آن درویش و فقیر باشد غمگین می گردد و کسی که در تحصیل آن کوشش کرد البته به آن نمی رسد و هرکس که در طلب دنیا کوشش نکند دنیا خود بر او رو کند ،هر کس از روی عبرت و پند گرفتن بان نگریست دنیا او را بینا و آگاه گردانید ....

بندگان خدا بدانید که عبور شما بر صراط یعنی بر پل دوزخ است که قدمها بسبب لغزش بر آن پل لرزان است و شخص در موقع عبور آن دچار هول و ترس بسیار می گردد،پس ای بندگان خدا از خدا بترسید مانند ترسیدن شخص عاقل و خردمند که روز قیامت دل را مشغول ساخته باشد،و خوف ترس از عذاب الهی بدنش را رنجور نموده و بتعب انداخته باشد، و عبادت و بندگی او در شب خواب اندک او را هم از دستش گرفته،و امید به رحمت پروردگار او را در وسط روزها هنگام حرارت و شدت گرمی تشنه نگه داشته.

پس بهشت برای ثواب و بخشش برای نیکوکاران کافی است،و دوزخ بجهت عذاب و سختی برای گناهکاران بس است.


نوشته شده توسط محسن کفاش در جمعه 31 فروردین 1386 و ساعت 10:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: