تبلیغات
ایلیا - نیایش
نیایش | دینی ,

نیایش های دکتر شریعتی:

قسمت اول:

خدایا: "عقیده" مرا از دست "عقده"ام مصون بدار.

خدایا: به من قدرت تحمل عقیدهء"مخالف" ارزانی کن.

خدایا: رشد عقلی و علمی، مرا از فضیلت "تعصب"،"احساس"، و "اشراق" محروم نسازد.

خدایا: مرا همواره،آگاه و هوشیار دار،تا پیش از شناختن"درست" و "کامل" کسی یا فکری – مثبت یا منفی – قضاوت نکنم.

خدایا: شهرت، منی را که:" می خواهم باشم" ، قربانی منی که:"می خواهند باشم"، نکند.

خدایا: مرا به خاطر حسد، کینه و غرض، عملهء آماتور ظلمه مگردان.

خدایا: خودخواهی را چندان در من بکش، یا چندان برکش، تا خودخواهی دیگران را احساس نکنم، و از آن در رنج نباشم.


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 27 فروردین 1386 و ساعت 09:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: