تبلیغات
ایلیا - مختصری از مکتب شیکاگو
مختصری از مکتب شیکاگو | جامعه شناسی ,

نخستین گروه جامعه شناسی در سال 1892 در دانشگاه شیکاگو آمریکا تاسیس شد.شهرت این گروه از دو چیز بود: مطالعات شهری و طرفداری از نظریه کنش متقابل نمادین.(به طور کلی دیدگاه کنش متقابل نمادی، بر پایه کنش متقابل اجتماعی بین فرد و جامعه و نتایج این فرآیند تاکید دارد. ذر واقع این نظریه ،خود را نظریه ای می دانست که به اساس و بنیان مسائل رسیده بود یعنی به افراد و اینکه چگونه به جهان معنا می بخشد.)

این مکتب در تحلیل هایش بسیار به اینکه طرز تلقی افراد از موقعیت هایشان چگونه به فرهنگ و واکنش های گروهی شکل می بخشد توجه دارد.

مکتب شیکاگو به ویژه رابرت پارک(1944-1864)، مطالعات شهری را زیر نفوذ خود داشتند. پارک نظریه ای داد و آنرا « نگرش زیست بومی» نامید و منظورش این بود که شهر،همانند فرآیندی زیست بومی در محیط زیست،به گونه ای خود را با سبکی به سامان تطبیق می دهد.

لویس ویرت(1952-1897) دیگر جامعه شناس مکتب شیکاگو شهرنشینی را "نوع دیگر زندگی" می داند،درست مثل زندگی شهری "غیر شخصی" وبر.


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 27 فروردین 1386 و ساعت 09:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: