تبلیغات
ایلیا - اصطلاحات سیاسی
اصطلاحات سیاسی | جامعه شناسی ,

اپوزیسیونopposition)

از زبان فرانسه و به معنای «مخالفت» یا «مخالفان» می باشد.در معنای وسیع کلمه عبارتست از کوشش اتحادیه ها ، حزبها،گروهها،دسته ها و افراد برای دستیابی به هدفهائی در جهت مخالف هدفهای دارندگان قدرت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی؛خواه با شیوه های پارلمانی خواه با شیوه های دیگر.

مهمترین وظیفهء اپوزیسیون آنست که به انتخاب کنندگان امکانات انتخاب دیگری را هم نشان دهد و از این راه امکان انتخابات درست تر را فراهم کند.

اینگونه اپوزیسیون جزء مکمل نظام های پارلمانی در کشورهای سنتی لیبرال مانند انگلستان،فرانسه،و سوئد است که معمولاً دو حزب اصلی در آنها وجود دارد که به نوبت نقش حاکم و اپوزیسیون را به عهده می گیرند. در نظام های تک حزبی اپوزیسیون به صورت رسمی و قانونی وجود ندارد.

نخستین اپوزیسیون سیاسی در سدهء 18 میلادی در انگلستان با دو گروه (ویگ ها و توری ها) پدید آمد که از نظر منشاء اجتماعی اختلاف اساسی نداشتند و در بسیاری موارد با هم همصدا بودند و جنگ اکثریت و اقلیت میان آن دو و جابجا شدن حزب حاکم و حزب مخالف بیشتر جنبهء اختلاف نظر سیاسی شخصی داشت تا معنای کلی سیاسی.

در آخر بایستی ذکر کرد که اپوزیسیون وسیله ای موثر برای نظارت بر قوهء مجریه به شمار می آید.


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 27 فروردین 1386 و ساعت 09:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: