تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبه دهم:

دنیا با منظره قبیح و زشتی به اهلش می نگریست و به کسانی که طالب دنیا بودند رو ترش کرده بود؛که به هر گونه سختی مبتلا شده و آنی آسایش نداشتند؛ثمره اش فساد و تباه کاری ؛و طعامش گوشت مردار بود(یعنی در زمان جاهلیت از کثرت بیچارگی گوشت میت را می خوردند) شعارش خوف و ترس و رویه اش شمشیر بود.

بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم پس عمل کننده از شما باید به عمل بپردازد؛و این عمل و کردار باید در روزهائی باشد که مهلت دارد پیش از آنکه مرگ او را به زودی دریابد؛و در وقتی که فرصت در دست اوست پیش از آنکه فرصت از دست برود و بهول و وحشت قبر و قیامت دچار گردد ،و در زمانیکه راه نفس کشیدن او بازاست پیش از آنکه نفس کشیدن او بند آید، ….

پس از خواب غفلت بیدار شوید،و بقیه عمر خود را دریابید.

هان ای بندگان خدا پنددهنده ترین مردم به خود کسی است که پروردگارش را بیشتر اطاعت و بندگی نماید زیرا که مقصود پند دهنده نفع رساندن به دیگری است و بزرگترین نفع ها بدست آوردن سعادت همیشگی است ،و تحصیل آن مستلزم عبادت و فرمان بردار یحق تعالی است،پس هرکس که پروردگارش را بیشتر عبادت و بندگی نماید،بیشتر سعادت بدست آورد. و فریب دهنده ترین مردم به خود کسی است که بیشتر از آنها پروردگارش را معصیت و نافرمانی کند،زیرا که مقصود هر فریب دهنده ای زیان رساندن به دیگری است.و بزرگترین زیانها بدست آوردن بیچارگی همیشگی است.


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 27 فروردین 1386 و ساعت 09:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: