تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبه نهم:

ای بندگان خدا شما را سفارش می کنم به تقوی و پرهیزکاری از معصیت خداوند بترسید مانند ترسیدن کسیکه که پند را شنید و فروتنی کرد و زیر بار رفت، و از روی نادانی مرتکب گناه شد و اعتراف نمود و از معصیت و نافرمانی ترسیده عمل شایسته بجا آورد، و از عذاب الهی حذر نمود و بطاعت و بندگی شتافت، او به روز رستاخیز یقین حاصل نمود رفتار خود را در دنیا تغییر داد، و به او اندرز دادند یعنی به راه راست او را راهنمائی نمودند و او پذیرفت، و او را از سختیهای پس از مرگ ترسانیدند و او ترسید، و از معصیت و نافرمانی منعش کردند و از آن دوری کرد و فرمان خدا را اجابت نمود؛ پس شتابان جویندهء حق گردید، و رستگار شد در حالتیکه از نادانی و گمراهی گریزان بود، و برای روز رستاخیز ذخیره برای روز حاجت خود بدست آورد، و باطن خود را پاک گردانید، و معاد و بازگشت خود را آباد کرد.

پس ای بندگان خدا پرهیزکار شوید و قصد کنید چیزی یعنی عبادت و بندگی را که برای آن آفریده شده اید، و از منتها درجه چیزی یعنی عذاب آخرت همیشگی که شما را ترسانیده بترسید و سزاوار گردید از او بهشتی را که برای شما آماده ساخته بطلب وفای وعده از او که وعده او همیشه راست است و بجهت ترس از وحشت روز قیامت ای عجب از این مثلهای صائب و راست که خطا و اشتباهی در آنها نیست، و از این پندهای شفادهنده یعنی از بیماریهای نادانی و گمراهی اگر به دلهای پاکیزه و گوشهای شنوا برخورد، و اندیشه ها ی ثابت و عقل های استوار، که صلاح و فساد را تشخیص می دهد.  


نوشته شده توسط محسن کفاش در جمعه 8 اردیبهشت 1385 و ساعت 08:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: