تبلیغات
ایلیا - مارکسیم و نظرات کارل مارکس
مارکسیم و نظرات کارل مارکس | جامعه شناسی ,

(قسمت سوم):

هدف هر انقلاب اجتماعی، به نظر مارکس، آزاد شدن است. منتها آزادی به مفهوم  مخصوص مارکس و به معنای رهانیدن نیروی آفرینندهء آدمی ... . بر طبق نظریهء مارکس، انقلاب کمونیستی انقلاب اعلای آزادی است، زیرا نه تنها فلان و بهمان شکل تقسیم کار، بلکه تمامی شکلهای آن و لذا اسارت و بندگی را از میان بر می دارد. پس انقلاب کمونیستی، اخرین انقلاب نیز هست.

روشن است که اندیشهء انقلابی مارکس دارای معنای اخلاقی است. اما چنین به نظر می رسد که صحیحتر است این بُعد آنرا واجد ماهیت مذهبی معرفی کنیم، نه اخلاقی. معلمان اخلاق می خواهند آدمی بر حسب فلان درک و تصوری، که از فضیلت دارند به ملکات فاضله دست یابد. اما پیشوایان مذهبی، از جمله مارکس، می خواهند انسان را به فلاح و رستگاری برسانند.

و سرانجام اینکه انقلاب، به نظر مارکس، مقوله ای تاریخی است. نظریهء انقلابی او سراسر در چارچوب برداشت مادی وی از تاریخ گنجانیده شده است. و نظریهء وی راجع به انقلاب، نظریه ای در باب دگرگونیهای جامعه در سیر تاریخ، یا نظریه ای در خصوص خودِ تاریخ به معنای تکامل انقلابی آدمی است. انقلاب چند بار در نوشته های مارکس به جریان زایمان تشبیه شده است. یکی از ارکان این تشبیه این است که انقلاب جریانی زنده تلقی می شود که، در نتیجهء آن، جامعه ای بدنیا می آید.

 

 


نوشته شده توسط محسن کفاش در پنجشنبه 31 فروردین 1385 و ساعت 10:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: