تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبهء هفتم:

هان ای بندگان خدا شما را به تقوی و پرهیزکاری از معصیت خدا سفارش می کنم، به عمل کردن به چیزی که موجب طاعت خداوند است شما را تحریص می نمایم . خداوند رحمت کند مردی را که حکمی را بشنود و چون به راه راست او را بخواند بطرف آن برود، و کمربند راهنما یعنی پیغمبر و ائمه را بگیرد و از سختیهای دنیا و آخرت نجات یابد، دستورات پروردگارش را مراقبت نماید، و از گناه خود بترسد، عمل خالص پاکیزه از ریا و خودنمائی پیش از خود بفرستد، و کردارش نیکو و شایسته باشد، بدست آورد آنچه را که در آخرت برای او ذخیره شده است، دوری کند از آنچه منع گردیده، و تیر به نشان زند یعنی در هر حال خداوند را در نظر داشته باشد، و کالای دنیا بدست آورد بر خواهش نفس غلبه یابد، و آرزوهایش را دروغ پندارد،شکیبائی را مرکب نجات و رستگاری خویش قرار دهد، تقوی و پرهیزکاری را توشه مرگ خویش گرداند و در راه روشن ( شریعت اسلام) قدم بنهد، و از شاهراه درخشنده که آشکارا و هویدا است دور نگردد، در بیراهه پای نگذارد، مهلت چند روز زندگی را غنیمت شمرده فرصت را از دست ندهد و کاری کند که موجب خشنودی خداوند و رسول و اولیاء او را فراهم آرد، و آماده مرگ باشد یعنی به دنیا دل نبندد و همیشه مستعد مرگ باشد که ناگهان او را در یابد، و از کردار و اعمال شایسته یعنی اطاعت خداوند و خدمت به خلق توشه بردارد.


نوشته شده توسط محسن کفاش در پنجشنبه 31 فروردین 1385 و ساعت 10:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: