تبلیغات
ایلیا - داده ها و اطلاعات
داده ها و اطلاعات | آمار ,

 در هر بررسی آماری بر اثر اندازه گیری صفت مورد مطالعه در عناصر جامعه (یا نمونه) تعدادی عدد به دست می آید(به عنوان مثال وقتی طول 5 درخت کاج دوساله را اندازه بگیریم و اعداد 102و105و96و100و103سانتی متر به دست آید) این اعداد را «داده ها» می نامند.

 

داده ها نیز که اندازه های متغیر کمی مورد مطالعه هستند، مانند خود متغیر کمی، بر دونوعند:

1.  داده های گسسته که از راه شمارش یا از راه اندازه گیری با مقیاس های اسمی و رتبه ای به دست می آیند.

2.  داده های پیوسته که از راه اندازه گیری با مقیاس های فاصله ای و نسبتی به دست می آیند.

داده ها، معمولا ً پراکنده و بی نظم و در نتیجه کمتر قابل فهمند. آمارگر بر روی آنها کار و به اصطلاح آنها را پردازش می کند. داده های پردازش شده کیفیت بهتری پیدا می کنند و «اطلاعات» نامیده می شوند.

اطلاعات، بر خلاف داده ها، سازمان یافته و منظم و در نتیجه بیشتر قابل فهمند و مورد استفاده تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان قرارمی گیرند و به آنان کمک می کنند تا تصمیم های بهتری بگیرند و برنامه های بهتری بریزند.

دو روش متداول در جمع آوری داده های آماری عبارتند از:

سرشماری، یعنی مراجعه به تمامی عناصر جامعهء آماری و دریافت داده ها از تک تک آنها.

نمونه گیری، یعنی مراجعه فقط به بخشی از عناصر جامعهء آماری و دریافت داده ها از تک تک عناصر آن بخش.

انواع متغیر ها

1) متغیرمستقل(= متغیر محرک، برونزاد) متغیری است که مقدار آن خارج از مدل مورد استفاده پژوهشگر ساخته و پرداخته شده است. پژوهشگر متغیر مستقل مورد نظر خود را انتخاب، اندازه گیری و دستکاری می کند تا تاثیر تغییرات آن را بر متغیر وابسته به دست آورد. اگر مقدار متغیر وابسته در نتیجهء تغییرات متغیر مستقل  تغییر کند پژوهشگر می تواند نتیجه بگیرد که بین این دو متغیر یک رابطهء همبستگی وجود دارد.

2) متغیر وابسته(= متغیر پاسخ، درونزاد) متغیری است که مقدار آن در درون مدل مورد استفاده پژوهشگر ساخته و پرداخته می شود. پژوهشگر متغیر وابسته را مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می دهد تا تاثیر تغییرات متغیر مستقل را بر آن معلوم کند.

3) متغیر کنترل شده، یک متغیر خارجی است که تاثیر آن در رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته باید خنثی(= ثابت) نگه داشته شود و در واقع تاثیر آن باید حذف شود. اما یکی دیگر از متغیرهای خارجی ، متغیر تعدیل کننده است که توسط پژوهشگر انتخاب، اندازه گیری ودستکاری می شود، تا مشخص شود که آیا تغییر آن رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را تغییر می دهد یا نه؟ تا نتیجه گیری دقیق حاصل شود.

اکنون برای تشخیص راحت تر متغیر های مستقل از متغیرهای وابسته به جدول زیر دقت کنید:

 

گزاره علت و معلولی

متغیرمستقل

متغیر وابسته

تمرین زیاد، انجام کار را بی عیب می کند.

مقدار تمرین

مقدار موفقیت

آشپز که دوتا شد آش یا شور می شه یا بی نمک

دو تا شدن آشپز

کیفیت آش

خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج

اقدام نخستین

چگونگی کار

شما همان چیزی هستید که می خواهید

آنچه می خواهید

آنچه هستید

اگر بار اول موفق نشدید، برای بارهای دیگر بکوشید

مقدار پشتکار

مقدار موفقیت

 


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 9 فروردین 1385 و ساعت 08:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: