تبلیغات
ایلیا - اتم(قسمت چهارم)
اتم(قسمت چهارم) | فلسفی ,

·       انرژی اتمی

 

 

اندزه گیری های دقیق نشان داد كه جرم یك اتم اورانیوم بیشتراز خرده هایی بوده است  كه هنگام تجزیه ی این اتم به وجود آمده است. تشریح و توضیح این امر بسیار مشكل بود كه چگونه وزن خورده های یك گردوی خرده شده كمتر از گردوی درسته است. از طرف دیگر،در صورتی كه خورده های گردو جمع و به هم چسبانده شوند، وزن گردوی حاصل، به علت اضافه شدن وزن چسب، بیشتر می گردد.

ماتینر و فریش نیز به همین نتیجه درباره ی اتم رسیدند. می بایست چسبی در میان باشد(بنام انرژی اتصالی ) كه باریوم و كریپتون و ذرات نوترون را به یكدیگر بچسباندوتا موقعی كه اتم شكافته شده وخود را به اشكال دیگر انرژی تبدیل می كند دیگر به آن احتیاجی نباشد. این تبدیل ماده به انرژی، هم اكنون نیز توسط انیشتن به عنوان قسمتی از تئوری نسبیت خود پیش گوئی شده بود.

این فقط آزاد كردن انرژی در شكافتن نبود كه فیزیكدانان هسته ای رابه خود جلب كرده بود. بلكه، تولید سه نوع نوترون درفرایند نیز نتیجه ی بسیا ر مهمی بود. هر گاه امكان داشت كه فقط دو تا از این سه نوترون وادار به شكافتن دو اتم دیگراورانیم شوند، دراین صورت شش نوترون تولید می گردید. چهار تا ازاین نوترونها می توانند باز تولید دوازده تای دیگر بكند وبدین ترتیب، در هر شكافتی، در سلسله ی واكنش ها انرژی بیشتر ونیز نوترونهای بیشتر تولید می گردید. به طوریكه نوترون به تنهایی به عنوان ((شروع كننده)) از یك قطعه ی اورانیوم می تواند مقدار فوق العاده ای انرژی در زمان بسیار كوتاهی تولید نماید.

 


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 21 فروردین 1385 و ساعت 10:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: