تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبهء ششم :

هان ای بندگان خداوند شما را سفارش می کنم که از معاصی خداوند بپرهیزید یزرا که خداوند تبارک و تعالی شما را بی جهت و عبث نیافریده و مهمل و بیکار رها نکرده و میان هیچ کس از شما و بهشت یا دوزخ فاصله نیست مگر مرگ که او را دریابد و مدت زندگی در دنیا که یک لحظه آنرا کم گرداند و یک ساعت یعنی مرگ او را در هم شکند و از بین ببرد بکوتاهی سزاوار است، یعنی چون زندگانی دنیا زود منقضی می شود نباید دل به آن بست و از کار آخرت باز پس نماند. باید در فکر بازگشتن به وطن اصلی خود بوده و در دنیا برای آسایش آنجا توشه ای فراهم کرد... .

بهترین توشه برای آخرت آن است که بنده از عذاب پروردگار خویش بپرهیزد به این ترتیب که خود را پند دهد و به توبه و بازگشت پیشی گیرد یعنی پیش از رسیدن اجل از معاصی و گناهان توبه نماید و بر خواهشهای نفسانی خود غلبه کند.

پس حسرت و اندوه بر آن غافلی باد که عمرش در قیامت بر او حجت و دلیل باشد و ایام زندگانیش او را به بدبختی رساند.


نوشته شده توسط محسن کفاش در یکشنبه 20 فروردین 1385 و ساعت 09:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: