تبلیغات
ایلیا - اتم(قسمت اول)
اتم(قسمت اول) | علمی ,

·       كنترل هسته ی اتم

 

 

كار با حوصله دا نشمندانی نظیر كوری ، رادر فورد ، تامسون و وچادویك آشكار كرد كه هسته اتم مركب از دو ذره ا ست، پروتون و الكترون . در سا ل های 1930 به نظر می رسید كه این دو ذره اجرائ اصلی تشكیل دهنده د نیای اتم می باشند .

 ارزیابی رادر فورد از قطر هسته اتم به این نتیجه رسید كه ابعاد خود اتم شامل الكترو نها ، كه دور آ ن درگردش اند ، برابر ده هزار مرتبه هسته ا ست . هر گاه هسته اتم به اندازه یك لیوان در نظر گرفته شود ، اندازه اتم با همین مقیاس به اندازه بزرگترین استادیوم ورزشی جهان خواهد بود كه الكترونها به اندازه نوك سنجاق به دور آن در گردش اند .

  آنچه را كه دانشمندان نمی توانستند درك كنند این بود كه چگونه هسته ،محتوی تعداد زیادی بار مثبت ممكن است یك پارچه باقی بماند. طبق تمام قوا نین ، این بارهای مثبت می با یست یك دیگر را با نیرو یی فوق العاده زیاد ، دفع نمایند . لذا ، نیرو های دیگر اتصال دهنده بایستی در كار باشد و به نظر می رسید كه اعتقاد به وجود نوترون ها برای نگاه داشتن هسته اتم د لیل مناسبی باشد .

 

 

·       رادیو اكتیویته طبیعی

 

 

هنگامی كه مواد راد یواكتیوی مانند اورانیوم و رادیوم به عناصری دیگرتجزیه می شوند ، با اضافه و خارج كردن بعضی از ساكنان این دنیای هسته ای ، اطلاعات بسیار زیادی درباره تركیب هسته به ما می دهند .

هیچ علتی به نظر نمی رسد كه چرا اتم به خصوص این چنین به طور ناگهانی تصمیم به انفجار می گیرد . مع ذ لك ، با آزمایش تجربه بسیاری از اتم ها در طول زمان ، نوعی جدول زمانی برای هر عنصر می توان تهیه كرد .

این جدول نشان می دهد كه هر نمونه معینی از یك جسم رادیواكتیو همیشه دقیقاً به یك میزان مشخص تجزیه می شوند . به عنوان مثا ل 200گرم از عنصر اورا نیوم ظرف بیست وچهار ساعت به 100گرم كاهش خواهد یافت.پس از بیست وچهار ساعت دیگر فقط 25گرم از عنصر فعال باقی می ماند .

این دوره ی بیست و چهار ساعته، برای عنصراورانیم، دوره ی نیمه عمراوست، یعنی دوره ای لازم است تا جرم ان با تجزیه رادیواكتیوی یاشكستن به نصف جرم ان تقلیل یابد. نیمه غمر عناصرازچندمیلیونیم ثانیه تامیلیونها سال تغییر می كند.ومع ذلك ،تاكنون هیچ تئوری ای برای

علت وقوع این امر پیدانشده ا ست .

 


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 16 فروردین 1385 و ساعت 06:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: