تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبهء دوم :

ای مردم بدانید که دنیا در گذر است و اعلام کرده به در گذشتن، و راه به احسان و نیکی نمی برد کسانی را که در او ساکنند، و می کشاند به مرگ همسایه های خود را، و به تحقیق که تلخ شده است از دنیا طعامی که شیرین است، و کدر و سنگین است و دردناک است در آن شرابی که صاف و زلال است، پس باقی نمانده از دنیا مگر چیزی که مانند ته ماندهء آب در کوزه است که اگر تشنه بخورد سیراب نکند او را، ثابت عزم باشید ای بندگان خدا در کوچ کردن از این سرای دنیا که مقدّر شده بر اهلش نیستی و غلبه نکند یر شما آرزوهای شهوت دنیا، و دراز و طولانی نپندارید مدت عمرتان را تا اینکه آرزوهای دور و دراز بکنید، پس قسم به خدا که اگر ناله و فریاد بردارید، مثل ناله و فریاد مادر فرزند گم کرده و دعا و التماس بکنید به صدای حزن ناک مثل صدای کبوتر، و تضرع و زاری کردن منقطع از دنیا و عبادکنندگان صومعه نشینان، و بیرون روید به سوی خدا در بلند شدن درجه در نزد خدا و یا در بخشیدن گناهان که شماره های آن در کتاب های کرام الکاتبین خدا است، و در یاد رسولان و فرشتگان نگاه دارندگان است، هر آینه آن فریاد و دعا والتماس اندک باشد دربارهء چیزی که من امید داشته ام از برای شما از ثواب خدا، و ترسناک می باشم بر شما از عذاب خدا و قسم به خدا که اگر گداخته شود دلهای شما گداختنی، و روان کند چشم های شما از جهت رغبت و ترسیدن از او، و خون به جای اشک بریزید، پس عمر و زندگی کنید در دنیا مدتی که دنیا باقی است مساوی و برابر نشود اعمال شما، اگر چه باقی نگذاشته باشید در آن طاقت و توانائی را، با نعمتهائی که داده شده بر شما که هر یک از آنها بزرگند، و مقابل نشود راه نمودن شما را به سوی ایمان. 


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 16 فروردین 1385 و ساعت 06:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: