تبلیغات
ایلیا - اصول کافی (احادیث مربوط به عقل)
اصول کافی (احادیث مربوط به عقل) | دینی ,

1-  اصبغ بن نباته از علی (ع) روایت می کند که جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: ای آدم من مأمور شده ام که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم پس یکی را برگزین و دو تا را واگذار. آدم گفت چیست آن سه چیز؟ گفت: عقل و حیا و دین. آدم گفت: عقل را برگزیدم، جبرئیل به حیا و دین گفت شما باز گردید، آن دو گفتند :ای جبرئیل ما مأموریم هر جا که عقل باشد با او باشیم. گفت خود دانید و بالا رفت.

2-  شخصی از امام ششم پرسید عقل چیست؟ فرمودند: چیزیستکه که بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید. آن شخص گوید: گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمودند: آن نیرنگست، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست.

3-  اسحاق بن عمار گوید: امام صادق فرمود: هر که عاقل است دین دارد و کسیکه دین دارد ببهشت می رود( پس هر که عاقل است به بهشت می رود).

4-     امام صادق فرمود: پاداش عمل به اندازهء عقل است.

5-  امیرالمؤمنین فرمود: از جمله علامات عاقل این است که سه خصلت در او باشد: 1) چون از او پرسند جواب دهد، 2) چون مردم از سخن درمانند او سخن گوید، 3) و رأئی اظهار کند که به مصلحت همگان باشد.

6-     حضرت صادق(ع): عاقلترین مردم خوش خلق ترین آنها است.                                                                                   


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 9 فروردین 1385 و ساعت 08:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: