تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبهء اول :

ای مردم بدانید و آگاه باشید که مبداء و منشاء فتنه و فساد و شرّ و عناد خواهش های نفسانی است،که پیروی و متابعت کرده شده، و حکمهای خلاف شرع که ابداع و اختراع شده بود از وسوسه شیطانی نه از وحی سبحانی و حال آنکه متبع عقل است نه هوا، و حکم به وحی است نه به اختراع، و مخالف می باشد در این هوای نفسانی و احکام اختراعی قرآن که کتاب خدا است، و متابعت کردند در آن احکام و اهواء مردانی چند مردانی دیگر را بر غیر دین و شریعت خدا، پس اگر باطل خالص بود از مخلوط شدن به حق پوشیده نبود راه خدا بر طالبین که جمیع بندگان خدا باشند که بحسب غریزه طالب کمال و راه خدایند، و اگر حق خالص بود از لباس باطل، بریده بود زبان انکار دشمن حق از حق، و لکن گرفته شده از حق دستهء، واز باطل دستهء، پس مخلوط شده این دو با هم و بدین سبب مسلط می شود شیطان بر محبین و دوستان خود، و رستگار می شوند از تسلط شیطان کسانی که پیشی گرفته است از برای آنها خصلت نیکو، که متابعت عقل و احکام خدا باشد، چون در لوح محفوظ گذشته است که صاحب آن خصلت باشند.

و مردم در فتنه و فساد بودند، بریده شده بود در آن ریسمان دین و شریعت، و متزلزل بود ستون های اعتقادات حقه یقینیه و مختلف بود اصل دین و پراکنده بود شغل دین و احکام دینیه که هر کس با هوای نفس خود حکم می کرد و تنک بود راه بیرون شدن از کفر و نا پدید بود چاره و خلاص شدن از او، پس هدایت و بینایی گمنام و پوشیده بود و کوری وگمراهی شایع و فراوان، معصیت ونافرمانی می شد از برای خدای رحمان و یاری می شد شیطان و خار و فرو گذاشته شده بود ایمان، پس افتاد ستون های ایمان و ویران گردید، نشانه ها و آثارش متغیر گردید،راه های ایمان خراب و نابود شده بود.


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 9 فروردین 1385 و ساعت 08:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: